Rreth nesh

Dumrea, është krahinë e njohur për numrin e madh të liqeneve të saj. Pallaja e Dumresë ndodhet në rrethin e Elbasanit, Krahina përfshin qytetin e Belshit dhe mbi 40 fshatra të tjera në rajon.

DUMREA.COM ka si qëllim promovim dhe aktivizim në formë vullnetare të të gjitha veprimtarive me interes të përbashkët të banorëve të zonës së DUMRESE, në territorin e Bashkisë Belsh dhe jo vetëm.

“DUMREA.COM” do të promovojë:

Organizimin e veprimtarive në ndihmë të banonëve te Dumresë.
Informimin e banorëve mbi të gjitha të rejat e fundit brenda territorit te Dumresë
Mbështetjen e integrimit të banorëve në të gjitha nivelet social-kulturore.

DUMREA.COM kontribon per mbrojtjen dhe promovimin e vlerave te Dumresë.