Kontakto

Kontakt për raportime – denoncime
[email protected]

Marketing 
[email protected]

Probleme teknike dhe sugjerime në web
[email protected]

Dërgoni E-Mail per cdo problem të faqes , sugjerim apo shqetesime.